Category: Bài viết khác

Tổng hợp các trang mã hóa – giải mã code php 1

Tổng hợp các trang mã hóa – giải mã code php

Các mã nguồn miễn phí, bản quyền chia sẻ trên mạng thường bị mã hóa một thành phần nào đó mà bạn không muốn, ví dụ như Copyright, liên kết quảng cáo. Phổ biến...

Nhiều mối quan hệ tan vỡ chỉ vì mạng xã hội 0

Nhiều mối quan hệ tan vỡ chỉ vì mạng xã hội

Khảo sát gần đây của công ty VitalSmarts trên 2.698 người cho thấy nguyên nhân của sự tan vỡ các mối quan hệ là các thành viên đang dần trở nên thô lỗ và...