Tagged: Customization

Windows 8 UX Pack – Biến win 7 thành windows 8 0

Windows 8 UX Pack – Biến win 7 thành windows 8

Trong khi Microsoft đang hoàn thiện những bước cuối cùng để xuất bản Windows 8 thì cộng đồng mạng trên khắp thế giới cũng đang sục sôi phong trào thay áo mới cho Windows...