Tagged: Windows 8

Bộ ghõ Unikey 4.2 RC1 cho Windows 8 0

Bộ ghõ Unikey 4.2 RC1 cho Windows 8

Hiện nay Unikey là bộ gõ được sử dụng nhiều nhất và Unikey cũng là bộ gõ đầy đủ và dễ sử dụng, đã rất lâu từ năm 2009 đến đầu năm 2014, tác...