Tagged: Windows

Tạo và cài đặt Windows 7 từ USB – Cách 1 2

Tạo và cài đặt Windows 7 từ USB – Cách 1

1. Định dạng USB theo chuẩn NTFS: Việc định dạng USB theo chuẩn này giúp cho USB chứa được file có dung lượng lớn (file iso của Windows 7 có dung lượng tầm 2,5GB)...